หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
โต๊ะพับเก้าอี้พับได้ 2 ใบ
- Jan 17, 2018 -

ในฐานะที่เป็นเก้าอี้พับตัวเองกลายเป็นที่นั่งที่นิยมมีความหลากหลายของรูปแบบและงานฝีมือ นอกจากนี้เนื่องจากเก้าอี้พับไม่ได้มีอำนาจมากเกินไปและสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีจึงเป็นสาเหตุการทำงานใหม่การออกแบบใหม่