หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
โต๊ะพร้อมเก้าอี้พับหนึ่ง
- Jan 17, 2018 -

ใช้ผ้าขัด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง และให้แห้ง ด้วยผ้าสะอาดบล็อก สนใจ Moistureproof ถ้าเพียงแต่ความชื้นอากาศทั่วไป ที่คุณสามารถวางตัว มั่นใจที่อำนวยสนิมเหล็ก ในกรณีที่มีหมอกหนา ใช้ผ้าฝ้ายแห้งเช็ดหยดน้ำบนเหล็ก ถ้าฝน ควรในเวลาหลังฝนตกให้แห้ง